projekt STREETWORK

výsledky projektu STREETWORK za rok 2016

 

 

564 oslovených ľudí

  Počas roka 2016 sme opakovane pracovali s takýmto počtom ľudí bez domova v teréne.
         
 

406 kontaktných miest

  Počet, ktorý hovorí o všetkých aktívnych miestach terénnej sociálnej práce na území Bratislavy. 
         
 

2 160 vykonaných kontaktov

  Toľkokrát sme kontaktovali všetkých ľudí bez domova, s ktorými s me v teréne v kontakte. 
         
 

187 prijatých telefonátov
od občanov

  Počet telefonátov prijatých na našu SOS linku na pomoc ľuďom bez domova. Každý podnet bol vybavený osobnou návštevou sociálnych pracovníkov alebo sprotredkovaním iného riešenia. 
         
 

25 transportov v ohrození života

  Transport ľudí bez domova robíme iba v prípade ohrozenia zdravia alebo života daného človeka. Môžme teda zodpovedne povedať, že v mnohých prípadoch išlo doslova o život. 
         
 

2 633 sociálno-poradenských
rozhovorov

  Počas poradenstva majú ľudia bez domova možnosť riešiť svoju sociálnu situáciu a využiť odbornú pomoc našich terénnych sociálnych pracovníkov.
         
 

664 rozdaných informačných
letákov o sociálnych službách

  Každému človeku v teréne sú poskytované infomateriály, z ktorých získa informácie o službách pre ľudí bez domova na území Bratislavy. 
         
 

88 ošetrení

  Dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, pravidelné preväzy, prvotná diagnostika a distribúcia klienta k lekárovi.
         
 

1 192 rozdaných kusov
oblečenia

  Počas celého roka, ale hlavne v rámci  zimných mesiacov rozdávame ľuďom bez domova oblečenie, periny, spacie vaky, a pod.