program STREETWORK

výsledky programu STREETWORK za rok 2020

 

 

700+ oslovených ľudí

  Počas roka sme opakovane pracovali s takýmto počtom ľudí bez domova v teréne.
         
 

339 kontaktných miest

  Počet, ktorý hovorí o všetkých aktívnych miestach terénnej sociálnej práce na území Bratislavy. 
         
 

96 nových kontaktov

  Toľko nových ľudí bez domova sme stretli a boli im v živote nápomocní. 
         
 

398 prijatých telefonátov
od občanov

  Počet telefonátov prijatých na našu LINKU na pomoc ľuďom bez domova. Každý podnet bol vybavený osobnou návštevou sociálnych pracovníkov alebo sprotredkovaním iného riešenia. 
         
 

50 sprevádzaní

 

Išlo predovšetkým o riešenie zdravotného stavu človeka a o sprevádzanie na mestský úrad, sociálnu poisťovňu, UPSVaR, či klientske centrum.

         
 

141 večerných a 110 denných služieb

  Naši 6 zamestnanci a zamestnankyne na plný pracovný úvazok spoločne odpracovali toľkoto služieb.
         
 

2 999 návštev miest obývaných ľuďmi bez domova

  Počet návštev miest vo dvojici.
         
 

277 kusov vydaného oblečenia

 

Vďaka našej práci majú šancu získať oblečenie aj ľudia, ktorí sa nachádzajú v odľahlejších mestských častiach.

ľudí 50