program STREETWORK

výsledky programu STREETWORK za rok 2018

 

 

700 oslovených ľudí

  Počas roka 2016 sme opakovane pracovali s takýmto počtom ľudí bez domova v teréne.
         
 

505 kontaktných miest

  Počet, ktorý hovorí o všetkých aktívnych miestach terénnej sociálnej práce na území Bratislavy. 
         
 

4 300+ vykonaných kontaktov

  Toľkokrát sme kontaktovali všetkých ľudí bez domova, s ktorými s me v teréne v kontakte. 
         
 

508 prijatých telefonátov
od občanov

  Počet telefonátov prijatých na našu LINKU na pomoc ľuďom bez domova. Každý podnet bol vybavený osobnou návštevou sociálnych pracovníkov alebo sprotredkovaním iného riešenia. 
         
 

51 transportov v ohrození života

  Transport ľudí bez domova robíme iba v prípade ohrozenia zdravia alebo života daného človeka. Môžme teda zodpovedne povedať, že v mnohých prípadoch išlo doslova o život. 
         
 

2 534 sociálno-poradenských
rozhovorov

  Počas poradenstva majú ľudia bez domova možnosť riešiť svoju sociálnu situáciu a využiť odbornú pomoc našich terénnych sociálnych pracovníkov.
         
 

262 rozdaných informačných
letákov o sociálnych službách

  Každému človeku v teréne sú poskytované infomateriály, z ktorých získa informácie o službách pre ľudí bez domova na území Bratislavy. 
         
 

295 ošetrení

  Dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, pravidelné preväzy, prvotná diagnostika a distribúcia človeka bez domova k lekárovi.
         
 

362 rozdaných kusov
oblečenia

  Počas celého roka, ale hlavne v rámci  zimných mesiacov rozdávame ľuďom bez domova oblečenie, periny, spacie vaky, a pod.