program STREETWORK

Poskytovanie sociálneho poradenstva

Posúdenie povahy problému človeka bez domova, rodiny, poskytnutie informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.


Základné ošetrenie priamo v teréne 

Ľudia bez domova nemajú dostupnú zdravotnú starostlivosť a tým pádom sa u nich vyskytujú dlhodobo neriešené zdravotné problémy a  prehlbovanie závažnosti ich zdravotného stavu. V rámci ošetrovania vykonávame základné typy ošetrenia ako sú - dezinfekcia otvorených rán a menších poranení, pravidelné preväzy, prvotná diagnostika a distribúcia človeka bez domova k lekárovi. Ošetrenie vykonávajú naši sociálni pracovníci, ktorí prešli viacerými odbornými školeniami v danej oblasti.  


Transport v prípade ohrozenia na živote 

Prevoz ľudí bez domova do nocľahární, na pohotovosť k lekárovi alebo do iného zariadenia v prípade, že daný človek nie je na základe svojho zdravotného či psychického stavu schopný samostatného transportu, alebo v prípade, že si to vyžaduje situácia.


Výdaj šatstva, diek a spacích vakov

Počas celého roka darujeme ľuďom bez domova oblečenie, periny, spacie vaky alebo prikrývky podľa aktuálnej potreby daného človeka. 


Poskytnutie stravy a nápojov

Ľudia bez domova od našich terénnych sociálnych pracovníkov majú možnosť získať trvanlivé potraviny alebo nealkoholické nápoje. 
 

Sociálna asistencia

Počas večernej práce v teréne pracovníci dohodnú s konkrétnym človekom bez domova stretnutie s dennými terénnymi sociálnymi pracovníkmi s cieľom vyriešiť konkrétnu sociálnu situáciu. Nasledujú denné sociálne intervencie, ktoré prebiehajú spoločne s človekom bez domova a taktiež kancelárska práca pri komunikácii s úradmi a inými inštitúciami. Celý proces našej dennej práce v teréne obsiaha viacero sociálnych asistencií, ktoré smerujú k zadefinovanému cieľu človeka bez domova.
Najčastejšími úkonmi sú: vybavenie základných osobných dokladov (RL, OP, karta poistenca), zmena trvalého pobytu, sprostredkovanie odbornej ambulantnej alebo lôžkovej zdravotnej starostlivosti, sprostredkovanie liečby závislosti, získanie dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazového finančného príspevku od obce/mestskej časti a vybavovanie celého procesu priznania starobného/invalidného dôchodku.
 

Poskytnutie infoletáku o konkrétnej službe

Každému človeku v teréne sú poskytované infomateriály, z ktorých získa informácie o službách pre ľudí bez domova na území Bratislavy. Taktiež poskytujeme informácie ohľadom komerčných ubytovní a brigádnických agentúr. 
 

Ľudský kontakt a profesionálny vzťah ako nástroj pomoci

Na jednej strane terénni sociálni pracovníci poskytujú odbornú pomoc (napr. vo forme sociálneho poradenstva), na strane druhej poskytujú ľudský kontakt, ktorý u ľudí bez domova dlhodobo absentuje. Nakoľko sú ľudia na ulici dlhodobo exkludovaní, terénny pracovník sa často stáva jediným kontaktom medzi väčšinovou spoločnosťou a človekom bez domova. Niekedy len ľudská blízkosť a akceptácia dávajú ľuďom bez domova silu na ďalšie zmeny a prehodnocovanie ich životnej situácie. Našou snahou je vytvorenie profesionálneho vzťahu s človekom bez domova, ktorý zahŕňa dôveru, kongruenciu, empatiu a pocit bezpečia.
 

SOS Linka na pomoc ľuďom bez domova

Dôležitou súčasťou práce je prevádzkovanie “SOS Linky na pomoc ľuďom bez domova”. Na túto linku sa môžu dovolať občania počas služby v teréne a upozorniť na konkrétneho človeka, ktorý sa často nachádza v situácii vyžadujúcej pomoc alebo ohrozujúcej život. Naši pracovníci sú schopní byť na mieste do 30 minút v rámci pracovnej doby programu a v prípade opodstatnenosti podnetu. Viac o našej SOS linke spolu s časmi jej dostupnosti nájdete TU.


Telefonické poradenstvo

Ľudia bez domova môžu počas pracovnej doby zavolať na mobilné číslo a získať tak telefonické poradenstvo ohľadom svojich akútnych alebo dlhodobých problémov. Našu linku taktiež môžu využiť aj bežní ľudia, ktorí potrebujú radu ohľadom ľudí bez domova.


Odporučenie človeka na inú organizáciu

V prípade, že daný človek potrebuje pomoc, ktorú mu naše programy nevedia poskytnúť, tak ho odporučíme do inej organizácie, alebo mu sprostredkujeme inú odbornú sociálnu službu.
 

Spolupráca s partnerskými organizáciami pri riešení situácie ľudí bez domova

Ľudia bez domova navštevujú rôzne služby pre ľudí bez domova sa často stáva, že sa s daným človekom vykonávajú duplicitné sociálne úkony. Preto jsa zameriavame na  sieťovanie jednotlivých foriem pomoci a výmenu skúseností ohľadom jednotlivých prípadov.