Partneri


 
     
Finančná podpora projektu DOMEC, projektu STREETWORK a projektov zamestnávania ľudí bez domova.   Finančná podpora projektu STREETWORK.
     

 

 

 

 
     
Finančná podpora pre projekt DOMEC. Národný projektu "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".   Finančná podpora projektu Nízkoprahového denného centra DOMEC a projektu Streetwork.
     
     
 
    BRATISLAVA - KARLOVA VES
Finančná podpora projektu STREETWORK a projektov zamestnávania ľudí bez domova.   Finančná podpora projektu STREETWORK

 

     
 
BRATISLAVA - PETRŽALKA   BRATISLAVA - RAČA
Finančná podpora projektu STREETWORK   Finančná podpora projektu STREETWORK

 

     
   
BRATISLAVA - STARÉ MESTO   BRATISLAVA - DÚBRAVKA
Finančná podpora projektu STREETWORK   Finančná podpora projektu STREETWORK