Partneri


 
     
Finančná podpora programov DOMEC, STREETWORK a INTEGRAČNÉHO PROGRAMU zameraného na bývanie a zamestnávanie ľudí bez domova.   Finančná podpora programu STREETWORK.
     

 

 

 

 
     
Finančná podpora pre program DOMEC. Národný projekt "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".   Finančná podpora programu Denného nízkoprahového centra DOMEC a programu STREETWORK.
     
     
 
BRATISLAVA - NOVÉ MESTO   BRATISLAVA - KARLOVA VES
Finančná podpora programu STREETWORK a programov zamestnávania ľudí bez domova. Nákup medicínskeho materiálu, výdavky na materiál k projektu a nájomné za vozidlo slúžiace k projektu.
 
  Finančná podpora programu STREETWORK.
     
     
 
BRATISLAVA - PETRŽALKA   BRATISLAVA - RAČA
Finančná podpora programu STREETWORK.   Finančná podpora programu STREETWORK.
     
     
 

 

BRATISLAVA - STARÉ MESTO   BRATISLAVA - DÚBRAVKA
Finančná podpora programu STREETWORK.   Finančná podpora programu STREETWORK