Partneri


 
     
Finančná podpora programu DOMEC, programu STREETWORK a programov zamestnávania ľudí bez domova.   Finančná podpora programu STREETWORK.
     

 

 

 

 
     
Finančná podpora pre program DOMEC. Národný projekt "Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni".   Finančná podpora programu Denného nízkoprahového centra DOMEC a programu Streetwork.
     
     
 
    BRATISLAVA - KARLOVA VES
Finančná podpora programu STREETWORK a programov zamestnávania ľudí bez domova.   Finančná podpora programu STREETWORK

 

     
 
BRATISLAVA - PETRŽALKA   BRATISLAVA - RAČA
Finančná podpora programu STREETWORK   Finančná podpora programu STREETWORK

 

     
   
BRATISLAVA - STARÉ MESTO   BRATISLAVA - DÚBRAVKA
Finančná podpora programu STREETWORK   Finančná podpora programu STREETWORK