Partneri


 
     
Strategická podpora programu DOMEC.   Viacnásobná podpora OZ Vagus v oblasti rekonštrukcie a prevádzky v jednotlivých programoch.
     
     
 
     
Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus.   Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov. 
     

 

 

 

   
     
Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis.   Finančná podpora programov OZ Vagus.
     
     
 
     
Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.   Finančná podpora programu STREETWORK. 
     
     
 
     
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.   Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA. Taktiež dlhodobá podpora činnosti a programov OZ Vagus.
     
     
 
     
Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.   Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
     
     
 
     
Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.   Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.
     
     
 
     
Volkswagen Slovakia daroval pre OZ Vagus osobné vozidlo pre prácu s ľuďmi bez domova.     Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.
     
     
BRIMO  
     
BRIMO darovalo OZ Vagus brandovaný promostan, ako materiálnu podporu fundraisingových eventov.  
 
Nadácia Volkswagen je partnerom vzdelávania zamestnancov OZ Vagus a Vagus akadémie, ktorá je určená študentom magisterského štúdia v rámci absolvovania odbornej platenej stáže.
     
     
 


 
     

Nadácia ESET podporila program nízkoprahového denného centra DOMEC.