Partneri


 


Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila Integračný program Vagusu aj formou schválenia projektu v grantovom programe #mamnato a poskytla krízovú finančnú pomoc pre nízkoprahové denné centrum DOMEC. Rovnako finančne podporila materiálne vybavenie bytov v projekte Bývanie OZ Vagus a program STREETWORK - terénna socialna práca.
 
Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.
 

 

 


 

 

Dlhodobá pravidelná podpora integračného programu MEDZIMESTO prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov.

 


Strategická podpora programu DOMEC.

 

 

   

 

 

Jedna z najväčších IT spoločností na Slovensku namiesto vianočných darčekov finančne podporila Integračný program MEDZIMIESTO
 


Berlin Brands Group a.s je partnerom vybavenia bytov a bytových izieb v Integračnom programe OZ Vagus. 

 

 

   

 

 

Nadácia Volkswagen je partnerom vzdelávania zamestnancov OZ Vagus a Vagus Akadémie, ktorá je určená študentom magisterského štúdia v rámci absolvovania odbornej platenej stáže.

Nadácia Volkswagen darovala automobil VW Caravelle do programu sociálnej terénnej práce STREETWORK s ľudmi bez domova. 
 


Finančná podpora prostredníctvom projektu COVID-19 GRANT na zmiernenie dopadu pandémie.

Swiss RE Foundation a OZ Vagus uzatvorili v roku 2021 partnerstvo v rámci projektu Charity of the Year, prostredníctvom ktorého podporujú činnosť programov zameraných na podporu a pomoc ľuďom bez domova. 

 

 

   

 

 

Viacnásobná podpora OZ Vagus v oblasti rekonštrukcie a prevádzky v jednotlivých programoch.
 
Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.
 

 

   

 

 

Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA. Taktiež dlhodobá podpora činnosti a programov OZ Vagus.
 
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.
 

 

   

 


 

Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 
Finančná podpora rekonštrukcie strechy DOMCA a programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 

Nadácia ESET podporila integračný program MEDZIMIESTO príspevkom 2 000 €, ktorý je určený na úhradu krízových bytov. 

Nadácia tiež podporila chod Domca.

   
Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.
 

 

   

 

 

Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.

 

Finančná podpora programu STREETWORK.


 

   

 

Testovaie covid  

PCR testy pre zamestnancov a zamestnankyne Vagusu zdarma

 

Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis a finančná podpora integračného programu MEDZIMIESTO prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis
firiem Philip Morris Slovakia a Accenture.


 

   

 

 

ITB Development podporilo podujatie Noc vonku 2020, 2021 a 2022.

 

Potravinová podpora jedálne v dennom nízkoprahovom centre DOMEC.

 


 

 

 


 

 
Spoločnosť Softpoint s.r.o. svojim finančným darom podpora služby pre ľudí bez domova v terénnej sociálnej práci STREETWORK.  

Firma BROWN&CO s.r.o. sa rozhodla podporiť programy Vagusu sumou z predaja fľaše sirupov označených ako "Vagus Edition". 

 


 

 

 


 

 

Dlhodobá materiálna podpora ľudí bez domova prostredníctvom oblečenia a obuvi, ktoré distribuuje program DOMEC.

 

 


Nadácia SPP podporila pracovnú rehabilitáciu integračného programu MEDZIMIESTO.

 


 

 

 


 

 

Pravidelná podpora OZ Vagus formou darovania vitamínov, respirátorov, šatstva, minerálnych vôd a financovanie pravidelnej mesačnej dodávky mäsových výrobkov do DOMCA.
 
Podpora chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

 

 

Finančná podpora programu STREETWORK - terénna sociálna práca a dobrovoľníctvo pre program DOMEC - nízkoprahové denné centrum.
 
 
Podpora víkendového chodu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

 

   

  
 
NeoVízia očná klinika

PS Stavby darovali materiál na rekonštrukciu nízkoprahového denného centra DOMEC.
 

NeoVízia Očná klinika poskytuje bezplatné ošetrenie klientom OZ Vagus.

 

 

   

 

 
Nestlé darovalo OZ VAGUS 2% z dane za rok 2021.   Finančná podpora integračného programu MEDZIMIESTO prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis.
 

 
   

 
 

Finančná podpora výdaja stravy v nízkoprahovom dennom centre DOMEC.

  Komunikácia aktivít a možností podpory Vagusu s partnerskými subjektmi firmy. Ďakujeme spoločnosti Daibau.
 

 
   

 
 

Podpora projektu Nádej, v rámci ktorého dochádza k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova a ďalšej pomoci pre nich.

 

Podpora projektu Nádej, v rámci ktorého dochádza k zabezpečovaniu zdravotnej starostlivosti ľudí bez domova a ďalšej pomoci pre nich.


 
   

 
   

 

Finančná podpora nákupu potravín a hygienických potrieb

pre denné nízkoprahové centrum Domec.