Partneri


 
     
Strategická podpora programu DOMEC.   Viacnásobná podpora OZ Vagus v oblasti rekonštrukcie a prevádzky v jednotlivých programoch.
     
     
 
     
Dlhodobá strategická podpora OZ Vagus.   Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus prostredníctvom jednotlivých nadačných fondov. 
     

 

 

 

 
     
Dlhodobá finančná podpora pre sociálnu poradňu v programu DOMEC prostredníctvom darcovského programu v Nadácii Pontis.   Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus prostredníctvom Nadačného fondu Slovenských Elektrární v Nadácii Pontis.. 
     
     
 
     
Dlhodobá finančná podpora aktivít OZ Vagus vďaka zamestnancom Zurich Insurance Company Ltd. Slovensko.   Finančná podpora programu STREETWORK. 
     
     
 
     
Hlavný partner OZ Vagus v oblasti komunikácie.   Finančná podpora programu integračných tréningov pre nástup do zamestnania v kaviarni DOBRE&DOBRÉ vďaka Nadačnému Fondu Telekom pri Nadácii Pontis.
     
     
 
     
Jednorazová finančná podpora vybavenia v programe DOMEC.   Finančná podpora materiálneho vybavenia profesionálnej kuchyne v programe DOMEC.
     
     
 
     
Dlhodobá a strategická podpora OZ Vagus. Hlavný partner OZ Vagus v oblasti pohonných hmôt.   Dlhodobá finančná podpora všetkých programov OZ Vagus.
     
     
 
     
Volkswagen Slovakia daroval pre OZ Vagus osobné vozidlo pre prácu s ľuďmi bez domova.     Hlavný partner OZ Vagus v oblasti servisu a údržby vozidiel.
     
     
 
     
HB Reavis Slovakia daroval pre OZ Vagus osobné vozidlo pre prácu s ľuďmi bez domova.    SIEMENS Healthineers daroval pre OZ Vagus osobné vozidlo pre prácu s ľuďmi bez domova.
     
     
BRIMO  BRIMO darovalo OZ Vagus brandovaný promostan, ako materiálnu podporu fundraisingových eventov.   Nadácia Volkswagen je partnerom vzdelávania zamestnancov OZ Vagus a Vagus akadémie, ktorá je určená študentom magisterského štúdia v rámci absolvovania odbornej platenej stáže.