O nás

Na tím pracovníkov OZ Vagus sme veľmi hrdí a vieme, že vďaka našim kolegom a partnerom, ktorí podporujú našu prácu sa nám darí napĺňať naše ciele. Tím OZ Vagus tvoria rôzne profesie, ktorých spája jedno - odbornosť, zanietenosť a ľudskosť.

Našu organizáciu tvoria hlavne profesionálni sociálni pracovníci a pracovníčky, ktorí majú dlhodobú prax v oblasti práce s ľuďmi bez domova. Naši kolegovia prechádzajú pravidelným vzdelávaním (v SR aj v zahraničí), skupinovou alebo individuálnou supervíziou a absolvovali viaceré zahraničné praxe. Pravidelne spolupracujú s externými spolupracovníkmi OZ Vagus - psychológovia, socioterapeuti a pod.

Ďalšou personálnou kategóriou organizácie je jej manažment - tím skúsených manažérov a manažérok v oblasti tretieho sektoru, ktorý za posledné roky čelil rôznym náročným a na prvý pohľad neprekonateľným výzvam s pozitívnym výsledkom pre ľudí bez domova a rozvoj samotnej organizácie.

Tím OZ Vagus tvoria aj samotní ľudia bez domova. Zamestnávanie a spolupráca s našimi ľuďmi bez domova prebieha aj v dennom nízkoprahovom centre DOMEC. Úlohu ľudí bez domova v našej organizácii vnímame ako veľmi dôležitú a pracujeme na jej rozvíjaní.

V neposlednom rade sú súčasťou OZ Vagus dobrovoľníci. Dlhodobo, intenzívne a na profesionálnej úrovni spolupracujeme s kolegyňou v oblasti marketingu, ktorá je zodpovedná za komunikáciu smerom k verejnosti (kampane a dlhodobá komunikácia). Taktiež medzi našich expertných dobrovoľníkov patria aj ľudia z oblasti práce s verejnosťou, vzdelávania, IT, programovania a desiatky ďalších bežných dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú najmä pri chode DOMCA. Súčasťou OZ Vagus sú aj praxujúci študenti sociálnej práce, ktorí u nás dlhodobo získavajú skúsenosti pre svoju profesionálnu prax.