O nás

SÍDLO A POŠTOVÁ ADRESA
(neslúži pre odovzdanie šatstva)

OZ VAGUS
Račianska 78 (Nová Cvernovka)
831 02 BRATISLAVA  

IBAN
SK1211000000002921857374

IČO: 421 859 71
DIČ: 2023420344
zaregistrované na MV SR:
dňa 7.4.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-373 90

ADRESA PRE OSOBNÝ KONTAKT,
ODOVZDANIE ŠATSTVA A MATERIÁLNYCH DAROV

OZ VAGUS
program DOMEC
denné nízkoprahové a integračné centrum
Mýtna 33
811 07 Bratislava
pon - pia 8:00 - 16:00 

 

 

   

 


 

    LINKA NA POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA 0949655555
poradenstvo pon-pia: 9:00 - 16:00
výjazdy pon-sob: 17:00 - 21:00
       
       
   

 


 

    DAROVANIE ŠATSTVA, MATERIÁLNYCH DAROV Mgr. Annamária Kaločaiová
koordinátorka programu DOMEC 
0910302257 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
annamaria.kalocaiova@vagus.sk
       
       
   

 


 

    MANAŽMENT OZ Vagus

Ing. Alexandra Kárová 
výkonná riaditeľka, štatutárna zástupkyňa, kontakt pre médiá
0905136110 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
alexandra.karova@vagus.sk

(kontakt pre médiá)

Mgr. Petra Červená
programová riaditeľka, štatutárna zástupkyňa
0903024014 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.cervena@vagus.sk
 

Mgr. Klára Bernátová
fundraising a komunikácia
0902762979 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
klara.bernatova@vagus.sk

Mgr. Stanislava Fabšíková
marketingová manažérka
0940473601 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
stanislava.fabsikova@vagus.sk

Lukáš Kožina
personálny manažér
0910302276 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
lukas.kozina@vagus.sk

       
       
   

 


 

   


DOBROVOĽNÍCTVO

Lukáš Kožina
kontakt pre nových dobrovoľníkov
0910302276 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
lukas.kozina@vagus.sk

 

Mgr. František Smolík
kontakt pre aktívnych dobrovoľníkov v Domci
0910 302 264 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
frantisek.smolik@vagus.sk

       
       
   

 


 

   

PROGRAM DOMEC

Mgr. Patrícia Kovaľová
koordinátorka programu DOMEC 
0910302257 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
patricia.kovalova@vagus.sk
       
       
   

 


 

   

PROGRAM STREETWORK

Mgr. Ecaterina Catasonova
koordinátorka programu STREETWORK
0915875243  (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
ecaterina.catasonova@vagus.sk 

       
       
   

 


 

   

INTEGRAČNÝ PROGRAM

 

Mgr. Dominika Kráľová
koordinátorka Integračného programu
0910302274 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
dominika.kralova@vagus.sk