O nás

SÍDLO A POŠTOVÁ ADRESA
(neslúži pre odovzdanie šatstva)

OZ VAGUS
Račianska 78 (Nová Cvernovka)
831 02 BRATISLAVA  

číslo účtu:
2921857374/1100, Tatra Banka

IČO: 421 859 71
DIČ: 202 342 0344
zaregistrované na MV SR:
dňa 7.4.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-373 90

ADRESA PRE OSOBNÝ KONTAKT,
ODOVZDANIE ŠATSTVA A MATERIÁLNYCH DAROV

OZ VAGUS
program DOMEC
denné nízkoprahové a integračné centrum
Mýtna 33
811 07 Bratislava
pon - pia 8:00 - 16:00 

 

 

   

 


 

    LINKA NA POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA 0949655555
poradenstvo pon-pia: 9:00 - 16:00
výjazdy pon-sob: 17:00 - 21:00
       
       
   

 


 

    DAROVANIE ŠATSTVA, MATERIÁLNYCH DAROV Bc. Patrícia Kovaľová
koordinátorka programu DOMEC 
0910302257 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
patricia.kovalova@vagus.sk
       
       
   

 


 

    MANAŽMENT OZ Vagus

Ing. Alexandra Kárová 
výkonná riaditeľka, štatutárna zástupkyňa
0905136110 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
alexandra.karova@vagus.sk

Mgr. Petra Červená
programová riaditeľka,
toho času zastrešujúca koordináciu programu STREETWORK
0903024014 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.cervena@vagus.sk

Eva Neszméryová 
finančná manažérka
0918310168 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
eva.neszmeryova@vagus.sk

Mgr. Marta Slizová
fundraising a komunikácia
0902762979 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
marta.slizova@vagus.sk

Mgr. Stanislava Fabšíková
marketingová manažérka
0940473601 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
stanislava.fabsikova@vagus.sk

Ing. Petra Sládok
personálna manažérka
0910302276 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.sladok@vagus.sk

       
       
   

 


 

   


DOBROVOĽNÍCTVO

Bc. František Smolík
koordinátor pre dobrovoľníctvo
0910302264 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
františek.smolik@vagus.sk
       
       
   

 


 

   

PROGRAM DOMEC

Bc. Patrícia Kovaľová
koordinátorka programu DOMEC
0910302257 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
patricia.kovalova@vagus.sk
       
       
   

 


 

   

PROGRAM STREETWORK

Mgr. Petra Červená
programová riaditeľka,
toho času zastrešujúca koordináciu programu STREETWORK
0903024014 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.cervena@vagus.sk

       
       
   

 


 

   

INTEGRAČNÝ PROGRAM

 

PhDr. Karin Štrofová
koordinátorka Integračného programu
0910302274 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
karin.strofova@vagus.sk