O nás

SÍDLO A POŠTOVÁ ADRESA
(neslúži pre odovzdanie šatstva)

OZ VAGUS
Račianska 78 (Nová Cvernovka)
831 02 BRATISLAVA  

číslo účtu:
2921857374/1100, Tatra Banka

IČO: 421 859 71
DIČ: 202 342 0344
zaregistrované na MV SR:
dňa 7.4.2011, číslo spisu VVS/1-900/90-373 90

ADRESA PRE OSOBNÝ KONTAKT,
ODOVZDANIE ŠATSTVA A MATERIÁLNYCH DAROV

OZ VAGUS
program DOMEC
denné nízkoprahové a integračné centrum
Mýtna 33
811 07 Bratislava
pon - pia 8:00 - 16:00 

 

 


 


 

MANAŽMENT OZ Vagus

Ing. Alexandra Kárová 
výkonná riaditeľka, štatutárna zástupkyňa
0905/136 110 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
alexandra.karova@vagus.sk

Mgr. Petra Červená
programová riaditeľka, štatutárna zástupkyňa
0903/024 014 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.cervena@vagus.sk

Eva Neszméryová 
finančná manažérka
0918/310 168 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
eva.neszmeryova@vagus.sk

Mgr. Marta Šeborová
fundraising a komunikácia
0902/762 979  (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
marta.seborova@vagus.sk

Stanislava Fabšíková
marketingová manažérka
0940/473 601  (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
stanislava.fabsikova@vagus.sk

Ing. Petra Sládok
personálna manažérka
0910/302 276  (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
petra.sladok@vagus.sk

   
   

 


 

DAROVANIE ŠATSTVA, MATERIÁLNYCH DAROV
A DOBROVOĽNÍCTVO

Bc. Patrícia Kovaľová
koordinátorka pre dobrovoľníctvo
0910/302 257 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
patricia.kovalova@vagus.sk
   
   

 


 

PROGRAM DOMEC

Mgr. Magdaléna Danková
programová koordinátorka
0910/302 264 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
magdalena.dankova@vagus.sk
   
   

 


 

PROGRAM STREETWORK 

Mgr. Natália Poláková
programová koordinátorka
0915/875 243 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
natalia.polakova@vagus.sk
   
   
DOBROVOĽNÍCTVO Bc. Patrícia Kovaľová
koordinátorka pre dobrovoľníctvo
0910/302 257 (v pracovné dni od 9:00 - 17:00)
patricia.kovalova@vagus.sk
   
   

 


 

LINKA NA POMOC ĽUĎOM BEZ DOMOVA

0949/655 555
poradenstvo pon-pia 9:00 - 16:00
výjazdy pon-sob 17:00 - 21:00