PREVÁDZKA ZATVORENÁ

Prevádzka kaviarene od marca 2018 natrvalo zatvorená

Kaviareň Dobre&Dobré sme od začiatku považovali za veľmi odvážny a ambiciózny projekt. Zamestnávať ľudí bez domova. Vytvoriť pre nich komplexný integračný program. Zároveť viesť prevádzku kaviarne tak, aby vytárala príjemné a prirodzené prostredie pre všetkých - zamestnancov aj zázkazníkov. A navyše, obstáť v konkurencii ostatných kaviarní. 

3 roky, ktoré sme to utiahli boli pre nás náročné a zároveň neuveriteľne úžasné. 7 ľudí bez domova dostalo šancu na dôstojný život, vďaka výnimočnému konceptu sme získali množstvo nových podporovateľov našej práce a my sme sa naučili naozaj mnoho nového. 

Po dôsledných prepočtoch a úvahách sme sa však museli rozhodnť kaviareň Dobre&Dobre od marca natrvalo zatvoriť. Hlavným dôvodom je, že ako zodpovedný zamestnávateľ, ktorý odvádza za svojich zamestnancov odvody v plnej výške prislúchajúcej platu nie sme konkurencieschopní v bratislavskom gastrobiznise. Každý z ľudí bez domova počas svojej práce mal vždy pri sebe niekoho, kto mu pomáhal zvládnuť všetky situácie, čo ešte viac zvýšilo náklady. Dostali sme sa do fázy, v ktorej by bolo ďalšie fungovanie kaviarne nezodpovedné voči našim ostatným projektom. Preto sme sa rozhodli presmerovať našu energiu a dostupné financie do zlepšení v projektoch Streetwork, Domec a pripravovaného projektu Housing first. 

Nie je to pre nás ľahké, lebo nám kaviareň prirástla k srdcu. Dúfame ale, že sa pod hlavičkou Dobre&Dobré časom vrátime s projektom zamestnávania ľudí počas ich cesty z ulice.

Tím
Vagus

 

Tlačová správa, 13.3.2018

Zatvárajú kaviareň Dobre&Dobré, činnosť nasmerujú do ďalšej pomoci tisícom ľudí bez domova

BRATISLAVA - Občianske združenie Vagus ukončilo prevádzku kaviarne Dobre&Dobré, ktorá mala za cieľ zapájať ľudí bez domova do pracovného procesu. "Hlavným dôvodom je fakt, že fungovanie kaviarne bolo treba z viacerých dôvodov dotovať a my sme sa rozhodli, že to obmedzené množstvo zdrojov, ktoré máme, presmerujeme radšej do našich kľúčových aktivít, najmä do práce s ľuďmi bez domova v teréne, iných integračných projektov a do nového projektu zameraného na ukočenie bezdomovectva vďaka bývaniu," uviedol projektový riaditeľ Vagusu Sergej Kára. Občianske združenie sa venuje odbornej pomoci ľuďom bez domova priamo v uliciach a tiež v dennom centre Domec.

Kára uviedol tri dôvody, prečo bola prevádzka kaviarne ďalej neudržateľná. "V prvom rade boli naše náklady vyššie ako majú iné kaviarne, keďže ľudia v integračnom zamestnávaní potrebujú podporu ďaľších pracovníkov. Ďalším dôvodom je, že kaviarenská prevádzka, ktorá zamestnáva ľudí v plnej miere legálne a riadne platí sociálne a zdravotné odvody, je v Bratislave len ťažko konkurencieschopná. Tretím problémom je, že aj napriek inovatívnosti nášho projektu neexistuje žiadna systematická podpora podobného zamestnávania zo strany štátu či mesta," hovorí Kára. Ako doplnil, za posledné mesiace sa Vagusu nepodarilo nájsť partnera zo súkromného sektora, ktorý by pokryl tieto priebežné straty.

Napriek tomu považujú tento projekt za úspešný. "Za tri roky života tejto kaviarne sa nám podarilo dostať z ulice a integrovať do spoločnosti viacerých ľudí, a hlavne sa nám podarilo dokázať, že zamestnávanie ľudí bez domova je možné a má zmysel. Tisícom našich zákazníkov sme pomohli odbúrať predsudky voči ľuďom bez domova," zhodnotil Kára. Značku Dobre&Dobré si občianske združenie ponechá, rovnako ako aj jej filozofiu. Ľudia bez domova budú pod týmto názvom predávať jedlo napríklad na príležitostných trhoch. Zároveň bude Vagus hľadať nové možnosti ako zamestnávať ľudí bez domova v iných sociálno-podnikateľských zámeroch.

 


 

O projekte

Kaviareň DOBRE&DOBRÉ bola unikátnym projektom doma aj v zahraničí. Krásny interiér na skvelom mieste v bratislavskej Starej Tržnici, v kombinácii s výlučne lokálnym sortimentom a kvalitným servisom bol návratom do dôb minulých, ale bez zbytočného pátosu. Počas dňa chutná káva a ľahký obed, večer krásne vína a remeselné pivká. Dokonca sa hovorilo, že naše Bratislavské rožky a oškvarkové pagáče boli návykové. Toto všetko v kombinácii so zamestnávaním ľudí na ceste z ulice robilo z DOBRE&DOBRÉ jedinečné miesto, ktoré sa oplatilo navštíviť. Stanete sa tak súčasťou ich príbehu, DOBRE?
 

 

Kaviareň DOBRE&DOBRÉ získala prestížne domáce ocenenie Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a to hneď v dvoch kategóriách - cenu verejnosti a čestné ocenenie v kategórii malá a stredná firma. 


História & myšlienka 

Naše krédo "Ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi" nám prirodzene kladie za povinnosť realizovať srdcom odborné projekty, ktoré dokážu zmierniť a vyriešiť jednu z najhorších sociálnych situácií v ľudskom živote - stratu domova.

V našich projektoch sme sa vždy venovali odbornej a dlhodobej práci s ľuďmi, ktorí prišli o domov a neustálym problémom v ich ceste k inklúzii bola absentujúca pracovná príležitosť, ktorá by reflektovala ich sociálnu situáciu a poskytovala by im ochranu pre udržanie zamestnania. 

Slovenské zákony neumožňujú chránené zamestnanie ľudí v takto závažnej sociálnej situácii (absencia domova, dlhodobá nezamestnanosť, stratené sociálne zručnosti a vysoká zadlženosť). Keďže aj ryby občas lietajú, tak sme sa rozhodli vytvoriť pre našich klientov na prvý pohľad nereálny projekt a zatiaľ náš najťažší projekt - chránené zamestnanie na pozícii čašník a barman.

Náš tím okrem svojej práce miluje gastronómiu a služby s tým spojené, v ktorých sme všetci vo voľnom čase pôsobili a práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli spojiť do jedného všetky oblasti, v ktorých sme dobrí - sociálna práca, manažment a gastronómia.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo zamestnávanie ľudí bez domova v kombinácii s intenzívnym integračným programom, ktoré im následne umožnilo postaviť sa na vlastné nohy. Kaviareň fungovala ako každá iná, bežný zákazník na prvý pohľad často nerozoznal, že ho obslúžil čašník, ktorý žil na ulici. Chránení zamestnanci boli súčasťou Integračného programu v našom projekte DOMEC, ktorý zahŕňal tvorbu osobného plánu, kurzy na zlepšenie sociálnych zručností a pracovnú terapiu pod vedením supervízora. Integračný program taktiež poskytoval poradenstvo v oblasti dlhov a sprevádzanie v oblasti zvládania životných zmien spojených so smenou životnej situácie. V našej kaviarni sme nezamestnávali len ľudí na ceste z ulice, osvedčenou praxou v zahraničí je kombinácia bežného personálu spolu s ľuďmi v integrácii. Prepájali sme teda v rámci nášho tímu študentov, profesionálnych barmanov a ľudí na ceste z ulice.

Okrem toho sme dlhodobo hľadali udržateľný spôsob samofinancovania našich neziskových aktivít. Pri práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova je podľa nás potrebné neustále nachádzať a diverzifikovať zdroje financovania a to práve z dôvodu, že naša cieľová skupina nie je jednou z tých investične "populárnych" (čo sa samozrejme našou prácou neustále snažíme meniť). Takže ďalším cieľom kaviarne Dobre&Dobré bolo prinášať finančné prostriedky do neziskových projektov OZ Vagus. Keďže neexistovala funkčná právna forma na realizáciu tohoto projektu, založilo OZ Vagus spoločnosť DOBRE&DOBRÉ s.r.o., kde bolo hlavným spoločníkom.Integračný program

Keďže sme v našich ostatných projektoch STREETWORK a DOMEC v kontakte so stovkami ľudí bez domova, tak vstup do integračného programu fungoval prostredníctvom štandardného pracovného pohovoru, na ktorý sme pozývali ľudí bez domova v pravidelných ročných intervaloch.

Po absolvovaní pracovného pohovoru, na ktorom sme zisťovali motiváciu, skúsenosti a možnosti daného človeka následne vytvárali integračnú skupinu zloženú približne z 6-10 členov. Integračná skupina sa po dobu troch mesiacov intenzívne stretávala a absolvovala praktické tréningy, spoločné sociálno-psychologické stretnutia a individuálne stretnutia so spolupracujúcimi odborníkmi a našimi špecializovanými sociálnymi pracovníkmi. Počas trvania integračnej skupiny sme hradili každému z členov ubytovanie v komerčnej ubytovni, ktoré umožňovalo sústredenie sa na integračný proces. 

Po troch mesiacoch prebehol finálny výberový proces s cieľom plnohodnotného zamestnania troch ľudí bez domova po dobu jedného roka v našej kaviarni DOBRE&DOBRÉ. Ostatní členovia skupiny mali možnosť využiť pomoc pri hľadaní inej formy zamestnania prostredníctvom nášho špecializovaného sociálneho poradenstva v projekte DOMEC.

Zamestnanci v integračnom programe získali garanciu trvalého pracovného pomeru na pozícii čašník v našej kaviarni v kombinácii s intenzívnym a pravidelným sociálnym poradenstvom. Vďaka tomuto procesu mali nastavený osobný cieľ, možnosť splácať svoje dlhy prostredníctvom pravidelného príjmu a stabilné ubytovanie. 

V konečnej fáze, približne po jednom roku sme sa s ľuďmi v integračnom programe venovali hľadaniu bežného zamestnania, v ktorom sa následne mohli uplatniť. Do nového zamestnania vstupovali oddlžení, s praxou, obnovenou sebahodnotou a so stabilným ubytovaním. Aj po nástupe na bežné pracovné pozície mali možnosť naši klienti navštevovať sociálne poradenstvo.

Počas konečnej fázy sa paralelne začínal opätovný výberový proces do integračného programu pre iných ľudí bez domova.