Kariéra


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO 

Terénny sociálny pracovník/-čka pre program STREETWORK - SENIOR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Chceš si rozšíriť svoje pracovné skúsenosti o zaujímavú oblasť sociálnych služieb? Radi ťa privítame v našom tíme! V programe Streetwork pracujeme s ľuďmi bez domova v teréne už 11 rokov. Neostávame však len pri prvom kontakte s človekom, je pre nás dôležité pracovať odborne a systematicky. Ide o rozmanitú, dynamickú, intenzívnu a nízkoprahovú sociálnu službu priamo v teréne, ktorá sa strieda s kancelárskou administratívnou prácou. 

Hľadáme niekoho, kto má tímového ducha a tvorivý prístup k riešeniu problémov. Niekoho, komu nechýba štipka odvahy a vie nielen dobre komunikovať, ale taktiež jednať s ľuďmi v krízovej situácií. 

Terén navštevujeme počas denného (8.00-12.00) aj večerného (16.30-22.00) streetworku. Chodíme vždy vo dvojiciach, na jedného človeka to vychádza 3 služby v teréne na týždeň. Zvyšok času venujeme administratíve, poradám, vzdelávaniam a supervíziám. Pracovný čas je možné prispôsobiť potrebám konkrétneho zamestnanca/zamestnankyne.

 

Poskytujeme služby ako:

- základné a špecializované sociálne poradenstvo,
- individuálne plánovanie, prípadová práca,
- sieťovanie na dostupné služby,
- sprevádzanie na úrady či k lekárom,
- zisťovanie a mapovanie potrieb ľudí bez domova,
- základné ošetrenie rán,
- v krízových prípadoch transport či ošatenie

Požiadavky na zamestnanca

 • Vysokoškolské  II. stupňa - vzdelanie v odbore - Sociálna práca
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
 • Microsoft Windows - pokročilý
 • Vodičský preukaz B – aktívne
 • Aspoň 1 ročná pracovná skúsenosť v sociálnej oblasti (v prípade juniora nieje potrebné)
 • Osobnostné predpoklady: ľudský a profesionálny prístup ku klientom a klientkám, citová vyrovnanosť, empatia, rozvážnosť, zodpovednosť, vodičský preukaz, koncepčné myslenie, zmysel pre spravodlivosť, ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, a samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme
 • V tíme preferujeme aktívnych šoférov

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

Seniorská pozícia: 1 220€ / mesiac, po 3-6 mesiacoch možnosť navýšenia mzdy na 1 320€

Nástup:
dohodou

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • prácu, ktorá dáva zmysel

 • zázemie stabilnej organizácie

 •  mentora/mentorku na zabehnutie sa v práci a v teréne

 • priestor pre vlastné nápady, spolupodieľanie sa na rozvoji služby

 • pravidelnú tímovú a individuálnu supervíziu

 • pravidelné vzdelávanie sa v danom odbore a v špecifických zručnostiach

 • nadštandardné materiálne a technické zázemie pre administratívnu prácu

 • neformálnu pracovnú atmosféru plnú humoru a porozumenia

 • Multisport karta

 • priateľský kolektív, partnerský prístup, teambuildingy a pod

Za podstatnú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom našich projektov ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

Informácie o výberovom konaní:

Prosíme Vás o zaslanie ŽIVOTOPISU a MOTIVAČNÉHO LISTU na adresu lukas.kozina@vagus.sk. Vybraných uchádzačov/ky spĺňajúcich požiadavky pozveme na osobný pohovor a po zvážení si všetkých kandidátov/tiek Vám dáme odpoveď na otázku či sme prijali práve Vás :). Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Terénny sociálny pracovník/-čka pre program STREETWORK - JUNIOR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme študentov a študentky sociálnej práce a príbuzných odborov, ktorí majú záujem získať prax v zaujímavej oblasti sociálnej práce - v terénnej práci s ľuďmi bez domova. 

Máš záujem spoznať chod jedinečnej a zabehnutej organizácie, ktorá funguje už 11 rokov? Máš štipku odvahy, vieš dobre komunikovať s ľuďmi v krízovej situácií? Máš záujem lepšie porozumieť cieľovej skupine, sociálnej situácií a psychologickým procesom v človeku? Nevadí ak nemáš skúsenosti v oblasti, radi ťa spoznáme a zaučíme. Naša práca je rozmanitá a miera podpory je veľmi široká. 

- práca v teréne počas denných (8.00 - 12.00) alebo večerných (16.30 - 22.00) služieb od pondelka do soboty
- službu vykonávame vždy vo dvojici
- mapovanie potrieb ľudí bez domova priamo v uliciach Bratislavy
- účasť na tímových poradách a supervíziách
- poskytovanie základných informácií o službách v rámci mesta Bratislava
- podpora ľudí bez domova prispôsobená ich aktuálnym a individuálnym potrebám
- základné ošetrenie rán, v krízových prípadoch transport
- administratívna práca spojená so službou v teréne

 

Požiadavky na zamestnanca

 • Vysokoškolské  II. stupňa - vzdelanie v odbore - Sociálna práca
 • Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)
 • MS Office - základy
 • Google Drive - základy
 • študent/študentka VŠ v odbore sociálna práca alebo príbuzné odbory
  - vodičský preukaz B
  - citová vyrovnanosť, empatia, rozvážnosť, zodpovednosť, koncepčné myslenie
  - zmysel pre spravodlivosť
  - ochota na sebe pracovať, motivácia k osobnému rozvoju v problematike bezdomovectvav

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

950€ / mesiacPo 3-6 mesiacoch možnosť navýšenia na 1 070€.

Nástup:
dohodou

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

- prax v priamej práci so sociálnym klientom/klientkou
- prácu, ktorá dáva zmysel
- možnosť dlhodobej spolupráce
- možný osobnostný a profesný rast v rámci organizácie
- neformálnu pracovnú atmosféru plnú humoru a porozumenia :)
- vlastného mentora/mentorku na zabehnutie sa v práci v teréne
- priestor pre vlastné nápady, spolupodieľanie sa na rozvoji služby
- priateľský kolektív, partnerský prístup, teambuildingy apod

Za podstatnú výhodu považujeme fakt, že prostredníctvom našich projektov ponúkame odbornú pomoc konkrétnym ľuďom s pozitívnym výsledkom. A to je pre nás dôležitá motivácia, vďaka ktorej vidíme vo svojej práci zmysel.

 

Informácie o výberovom konaní:

Prosíme Vás o zaslanie ŽIVOTOPISU a MOTIVAČNÉHO LISTU na adresu lukas.kozina@vagus.sk. Vybraných uchádzačov/ky spĺňajúcich požiadavky pozveme na osobný pohovor a po zvážení si všetkých kandidátov/tiek Vám dáme odpoveď na otázku či sme prijali práve Vás :). Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Všeobecné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov OZ Vagus