program DOMEC

výsledky programu DOMEC za rok 2020

 

 

1 145 ľudí bez domova

Celkový počet ľudí bez domova, ktorí navštívili DOMEC v roku 2020.
       
 

16 744 návštev DOMCA

Každý deň navštívi centrum v priemre 67 ľudí bez domova.
V zimnom období stúpne toto číslo na 73 ľudí bez domova denne. 
       
 

2 385 poradenských
rozhovorov

Toto číslo je o 579 vyššie, než v predošlom roku. Počas poradenstva majú ľudia
bez domova možnosť riešiť svoju sociálnu situáciu a využiť odbornú pomoc našich
sociálnych pracovníkov.

       
 

426 prvokontaktov

Ľudia, ktorí k nám prišli po prvý raz.
       
 

20 491 vydaných porcií jedla

Raňajky alebo obed v DOMCI sú pre niektorých ľudí bez domova jedinou kvalitnou
stravou počas dňa. Kvôli pandémii sme posilnili výdaj stravy o olovrant, čo malo
výrazný vplyv na počet vydaných porcií jedla.
Toto číslo je o 5 473 vyššie, než v predošlom roku.
       
 

3 620 hygienických
náštev

Sprcha, holenie alebo strihanie - to všetko sú možnosti nášho
hygienického centra. 
       
 

1 622 vykonaných
ošetrení

Bežné ošetrenie, dlhodobá starostlivosť alebo sprostredkovanie
špecializovanej zdravotnej starostlivosti. 
       
 

3 190 kusov vydaného
šatstva

Približný počet rozdaných kusov čistého oblečenia v rámci prevádzky
nášho sociálneho šatníka.