program DOMEC

priemerné ročné výsledky programu DOMEC 

(na základe štatistík za posledné tri roky)
 

 

2 200 ľudí bez domova

Celkový počet registrovaných ľudí v našom systéme k 2/2017.
       
 

15 500 návštev DOMCA

Každý deň navštívi centrum 60 - 80 ľudí bez domova.
V zimnom období stúpne toto číslo aj na 100 ľudí bez odmova denne. 
       
 

2 800 poradenských
rozhovorov

Počas poradenstva majú ľudia bez domova možnosť riešiť svoju
sociálnu situáciu a využiť odbornú pomoc našich sociálnych pracovníkov.

       
 

45 dlhodobo
zamestnaných

Ľuďom bez domova poskytujeme možnosť zamestnať sa v našej
kaviarni DOBRE&DOBRÉ alebo pri upratovacích prácach
verejných priestranstiev.
       
 

14 700 vydaných porcií
jedla

Raňajky alebo obed v DOMCI sú pre niektorých ľudí bez domova
jedinou kvalitnou stravou počas dňa.
       
 

4 300 vykonanej hygieny

Sprcha, holenie alebo strihanie - to všetko sú možnosti nášho
hygienického centra. 
       
 

1 500 vykonaných
ošetrení

Bežné ošetrenie, dlhodobá starostlivosť alebo sprostredkovanie
špecializovanej zdravotnej starostlivosti. 
       
 

4 500 kusov vydaného
šatstva

Približný počet rozdaných kusov čistého oblečenia v rámci prevádzky
nášho sociálneho šatníka. 
       
 

7,5 tony vyzbieraného 
odpadu

Počas celoročnej údržby verejných priestranstiev Bratislavy v rámci
našich integračných projektov.
       
 

538 využití internetu
a telefónu

Za účelom hľadania zamestnania, ubytovania, kontaktovania rodiny
lebo zisku informácií o spoločenskom dianí.