program DOMEC

 

ADRESA PROGRAMU

DOMEC
denné nízkoprahové centrum

Mýtna 33, 811 07 Bratislava
pondelok - piatok 9:00 - 16:00
utorok 13:00 - 15:00 
mail: domec@vagus.sk
tel.: 0917/108 880 - materiálna pomoc, šatstvo a dobrovoľníctvo

Táto adresa slúži pre darovanie šatstva alebo iných darov.
Prosím zavolajte nám vopred pred Vašim príchodom,
prípadne sa nás opýtajte na aktuálne potreby. 
Ďakujeme. 

PARKOVANIE
Dočasné parkovanie je možné priamo pred vchodom
do nášho DOMCA. 

 

TÍM PROJEKTU DOMEC
 

Bc. Patrícia Kovaľová
koordinátorka programu DOMEC
materiálna pomoc, šatstvo a dary
0910302257
patricia.kovalova@vagus.sk
Mgr. Andrea Macková
zástupkyňa koordinátorky, mediálny materiál
0917108880
andrea.mackova@vagus.sk
   
Bc. Zuzana Sviteková
asistentka v soc. službách
0917108880
zuzana.svitekova@vagus.sk
Mgr. Annamária Kaločaiová
sociálna poradkyňa denného centra
0910302264
annamaria.kalocaiova@vagus.sk
   
Bc. František Smolík
asistent v soc. službách a koordinátor pre dobrovoľníctvo
0917108880
frantisek.smolik@vagus.sk
Mgr. Erik Terek
sociálny poradca denného centra
0917108880
erik.terek@vagus.sk
   
  Mgr. Emília Čelovská
sociálna poradkyňa denného centra
0917108880
emilia.celovska@vagus.sk