projekt DOMEC

 

ADRESA PROGRAMU

DOMEC
nízkoprahové denné a integračné centrum

Mýtna 33, 811 07 Bratislava
pondelok - piatok 9:00 - 16:00
utorok 13:00 - 15:00 
mail: domec@vagus.sk
tel.: 0917/108 880 - materiálna pomoc, šatstvo a dobrovoľníctvo

Táto adresa slúži pre darovanie šatstva alebo iných darov.
Prosím zavolajte nám vopred pred Vašim príchodom,
prípadne sa nás opýtajte na aktuálne potreby. 
Ďakujeme. 

PARKOVANIE
Dočasné parkovanie je možné priamo pred vchodom
do nášho DOMCA. 

 

TÍM PROJEKTU DOMEC
 

Mgr. Petra Kollárová
programová koordinátorka
+421903/024 014
petra.kollarova@vagus.sk
Bc. Patrícia Kovaľová
asistentka v soc. službách
materiálna pomoc, šatstvo a dary
tel: +421910/302 257 
patricia.kovalova@vagus.sk
Mgr. Daniela Ficová
sociálna poradkyňa integračného centra
daniela.ficova@vagus.sk
     
Bc. Zuzana Sviteková
asistentka v soc. službách
tel: +421917/108 880 
zuzana.svitekova@vagus.sk
Mgr. Andrea Macková
sociálna poradkyňa denného a nízkoprahového centra
tel: +421917/108 880 
andrea.mackova@vagus.sk
Mgr. Patrícia Lichoňová
sociálna poradkyňa denného a nízkoprahového centra
+421917/108 880
patricia.lichonova@vagus.sk
František Smolík
asistent v soc. službách
tel: +421917/108 880 
frantisek.smolik@vagus.sk