program DOMEC

 

ADRESA PROGRAMU

DOMEC
denné nízkoprahové centrum

Mýtna 33, 811 07 Bratislava
pondelok - piatok 9:00 - 16:00
utorok 13:00 - 15:00 
mail: domec@vagus.sk
tel.: 0917/108880 - materiálna pomoc, šatstvo a dobrovoľníctvo

Táto adresa slúži pre darovanie šatstva alebo iných darov.
Prosím zavolajte nám vopred pred Vašim príchodom,
prípadne sa nás opýtajte na aktuálne potreby. 
Ďakujeme. 

PARKOVANIE
Dočasné parkovanie je možné priamo pred vchodom
do nášho DOMCA. 

 

TÍM PROJEKTU DOMEC
 

Mgr. Patrícia Kovaľová
koordinátorka programu DOMEC
materiálna pomoc, šatstvo a dary
0910302257
patricia.kovalova@vagus.sk
Mgr. Andrea Macková
sociálna poradkyňa, ošetrovňa
0917108880
andrea.mackova@vagus.sk
   
Mgr. Zuzana Sviteková
sociálna poradkyňa
0917108880
zuzana.svitekova@vagus.sk

Mgr. Annamária Kaločaiová
zástupkyňa koordinátorky, sociálna poradkyňa denného centra
annamaria.kalocaiova@vagus.sk

   
Mgr. František Smolík
asistent v soc. službách a koordinátor pre dobrovoľníctvo
0910302264
frantisek.smolik@vagus.sk
Mgr. Erik Terek
sociálny poradca denného centra
0917108880
erik.terek@vagus.sk
   
Mgr. Emília Čelovská
sociálna poradkyňa denného centra
0917108880
emilia.celovska@vagus.sk
Peter Hrvol
asistent v sociálnych službách
0917108880
peter.hrvol@vagus.sk
   
Mgr. Tatiana Bakkaiová
asistentka v sociálnych službách
0917108880
tatiana.bakkaiova@vagus.sk