program DOMEC

Do aktivít v Domci sa môžeš zapojiť aj ty. Či už formou dobrovoľníctva, alebo vzdelávaním. Príď sa s ľuďmi bez domova podeliť o svoje zručnosti, vedomosti a nápady. Pre inšpiráciu si prečítaj akým aktivitám sme sa venovali doposiaľ:

Nomadic art festival - Sofa so good

Nomadic Arts Festival vznikol v Poľsku a v roku 2016 sa dejiskom jeho tretieho ročníka stala bratislavská štvrť v okolí križovatky ulíc Šancová a Karpatská a obľúbeného trhoviska Žilinská. Nomádsky festival umenia spája obyvateľov a návštevníkov susedstva prostredníctvom netradičných predstavení domácich a zahraničných umelcov, hudby a rozmanitých spoločných aktivít. Nomadic Arts Festival je experimentálny festival, ktorý sa venuje prepájaniu, komunite a inakosti cez netradičné formy umenia. Návštevníci festivalu spoznali počas jedného víkendu zaujímavé miesta bratislavskej štvrte pod hlavnou stanicou, dozvedeli sa viac o živote a práci miestnych ľudí a mali príležitosť zamyslieť sa nad tým, aký význam majú susedské vzťahy. Program festivalu vznikol v úzkej spolupráci s ľuďmi, ktorí v susedstve žijú. Denné centrum DOMEC ako súčasť susedstva participovalo na performance Sofa so good. Dvaja ľudia bez domova v rôznych častiach štvrte pozývali ľudí, aby si k nim prisadli na gauč a zdieľaním svojho osudu sa búrali predsudky voči ľuďom bez domova.

 

United colors of football

V roku 2016 sme vytvorili futbalový tím OZ Vagus a zúčastnili sme sa turnaja United Colors of football. UCOF je antirasistický futbalový turnaj, okrem športového vyžitia je cieľom turnaja vytvorenie priateľskej atmosféry v duchu vzájomného rešpektu medzi ľuďmi. Uznáva hodnoty ako pestrosť ľudskej spoločnosti a obohacujúce vplyvy rôznych kultúr, bojuje proti diskriminácii na základe rasy, národa, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. 

 

Voľnočasové aktivity – opekačky, kino, pingpong

Tím denného centra DOMEC sa počas celého roka snaží robiť voľnočasové aktivity pre ľudí bez domova. Tento rok sme realizovali spoločné opekanie, pravidelné filmové premietania, spoločné tvorivé aktivity. Vďaka podpore Zurich Insurance group sme mohli zakúpiť ping pongový stôl a organizovať turnaje ping pongu. Na aktivitách sa podieľal aj tím dobrovoľníkov.

 

Restaurant Day – Thajský streetfood pod Platanom

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme sa zúčastnili medzinárodnej akcie Restaurant Day pod názvom Thajský streetfood pod platanom priamo v našom centre DOMEC.  Akciu sprevádzali prehliadky denného centra a priblíženie problematiky širšej verejnosti.  OZ Vagus počas tejto akcie oslávilo 5 výročie svojho vzniku.

 

Vianoce v Domci

Počas vianočných sviatkov sme tradične s ľuďmi bez domova prichystali štedrovečerný obed pre 60 ľudí bez domova. Dobrovoľníci - študenti Univerzity Komenského z Pedagogickej fakulty, vďaka programu Univerzitného stromčeka priniesli ľuďom bez domova darčeky, ktoré si priali.

 

Komunitná záhrada DOMEC

Darovaním paletových kochlíkov od OZ Jedlé mesto sa v dennom centre vytvoril priestor pre zriadenie komunitnej záhrady. Spoločne s ľuďmi bez domova sme pretvorili dvor denného centra DOMEC na miesto pre pestovanie zeleniny a rastlín a vytvorili sme tak krajší priestor aj pre návštevníkov denného centra a susedstvo. 

Noc vonku

V novembri 2016 sme zorganizovali v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského akciu pod názvom Noc Vonku. Išlo o štvrtý ročník tejto akcie prebratej po českých kolegoch. V jeden večer za ľudí bez domova zaspávali ľudia v dvanástich mestách v Čechách a v Bratislave s cieľom vyjadriť podporu ľuďom, ktorí prišli o svoje domovy.

Akcia sa organizovala v centre mesta a začala verejnou diskusiou s medzinárodným obsadením a moderátorom Bohdanom Smieškom na tému „Koľko nás stojí bezdomovectvo?“.

Po skončení tejto časti, na ktorej sa zúčastnilo 120 ľudí, a približne 50 ľudí sa rozhodlo prenocovať na Župnom námesti pod holým nebom. Noc strávili v spacákoch a na kartónoch. Akciu odprezentovali rôzne média a spoločnosť sa dozvedela viac informácií o problematike ľudí bez domova.

Noc vonku sa konala pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky J.E. pána Andreja Kisku.

 

Program Gorálky

Vagus v spolupráci s Inštitútom pre sociálne inovácie vytvoril jedinečný program, ktorého zmyslom je výroba náramkov s kľúčikom pre ľudí bez domova. Náramky vyrábajú ženy bez domova, pre ktoré predstavuje táto aktivita čas, kedy môžu myslieť na niečo iné a zároveň vytvárať niečo pekné a zmysluplné. Navyše si tak môžu zarobiť. Napríklad na vybavenie dokladov, na ubytovanie či oblečenie alebo stravu. Polovica zárobku ide na nákup ďalšieho materiálu a druhá polovica priamo ľuďom.

 

Kino pod Platanom

Pre podporu susedskej komunity, tímu dobrovoľníkov a šírenie osvety v problematike ľudí bez domova sme realizovali pravidelné filmové predstavenia spojené s občerstvením.