Ako pomôcť?


Individuálne alebo skupinové dobrovoľníctvo

Ponúkame dobrovoľnícke aktivity pre skupiby ľudí alebo jednotlivcov priamo v našom centre DOMEC spolu s ľuďmi bez domova alebo v iných programoch podľa potreby. Radi vás privítame a dáme vám možnosť zažiť, že ľudia bez domova sú v prvom rade ľuďmi. Pomôcť nám môžete napríklad s úpravou našej záhrady, varením spoločného obeda pre ľudí bez domova, prednáškami na vybrané témy alebo čímkoľvek, čo môže ľuďom bez domova spríjemniť deň. Dobrovoľnícky môžete pôsobiť v našom združení krátkodobo aj dlhodobo.

 

Expertné dobrovoľníctvo

Ste vy alebo vaši priatelia dobrí v danom odvetví? Myslíte si, že by vaše vedomosti mohli pomôcť ľuďom bez domova zlepšiť svoju situáciu? Alebo viete pomôcť priamo nášmu združeniu Vagus? Uvítame vašu odbornú dobrovoľnícku pomoc napríklad pri marketingu, riadení ľudí, vzdelávaní v sociálnych alebo manažérskych zručnostiach alebo pri údržbe a vývoji v oblasti IT. 

Zistite aké sú možnosti zapojenia a vyplňte registračný formulár pre dobrovoľníkov.