Ako pomôcť?


DMS  START DOMOV (DMS medzera START medzera DOMOV) na číslo 877

Zaslaním správy podporíte ľudí bez domova sumou 2 eur pravidelne každý mesiac. 

Dar je kedykoľvek možné zrušiť zaslaním správy STOP DOMOV na číslo 877

Zaslaním správy v tvare DMS DOMOV na číslo 877 podporíte ľudí bez domova sumou 2€ jednorazovo

 
Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS DOMOV (DMS medzera DOMOV) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.
Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.
Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.  
Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.