2% z daní


Údaje pre darovanie 2% z daní pre OZ Vagus

Dôležité termíny 

 

Obchodné meno alebo názov OZ Vagus   31. marca 2019 
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo Račianska 78, 831 02 Bratislava   Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (SZČO), ktorí podávajú daňové priznanie.
Právna forma občianske združenie   30. apríla 2019
IČO 421 859 71   Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)Zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie zamestnávateľ

1) Do 15.02.2018 (ideálne, dá sa však aj neskôr) požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2) Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane" (STIAHNUŤ TU).

3) Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali (ak ste pracovali pre OZ Vagus, prosím napíšte nám a potvrdenie vystavíme).

4) STIAHNITE SI interaktívne predvyplnené Vyhlásenie s údajmi OZ Vagus a zvyšné údaje o Vás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou dane, ktorú môžete poukázať. Súbor následne stiahnite a vytlačte.

5) Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolonky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na začiatku tohto článku.

Interaktívne predvyplnené tlačivo daňové priznanie FO typ A - STIAHNUŤ TU
Interaktívne predvyplnené tlačivo daňové priznanie FO typ B - STIAHNUŤ TU

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2019) na oríslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Máte otázky? Radi Vám ich zodpovieme a poradíme na telefónnom čísle 0902/762 979‬‬ alebo e-mailom na marta.seborova@vagus.sk.