projekt DOMEC

 

ADRESA PROJEKTU

DOMEC
nízkoprahové denné a integračné centrum

Mýtna 33
811 07 Bratislava
pondelok - piatok 9:00 - 16:00
utorok 13:00 - 15:00 
mail: domec@vagus.sk
tel.:
0917/108 880 - materiálna pomoc, šatstvo a dary
0917/108 879

Táto adresa slúži pre darovanie šatstva alebo iných darov.
Prosím zavolajte nám vopred pred Vašim príchodom,
prípadne sa nás opýtajte na aktuálne potreby. 
Ďakujeme. 

PARKOVANIE
Dočasné parkovanie je možné priamo pred vchodom
do nášho DOMCA. 

 

TÍM PROJEKTU DOMEC
 

Mgr. Petra Kollárová
projektová koordinátorka
+421903/024 014
petra.kollarova@vagus.sk
Mgr. Patrícia Lichoňová
sociálna poradkyňa
materiálna pomoc, šatstvo a dary
+421917/108 880
patricia.lichonova@vagus.sk
Bc. Mária Vargová
sociálna poradkyňa
+421917/108 880 
maria.vargova@vagus.sk
     
Mgr. Lucia Pružinská
sociálna poradkyňa
+421915/726 169 
lucia.pruzinska@vagus.sk
Mgr. Andrea Macková
sociálna poradkyňa
tel: +421917/108 879
andrea.mackova@vagus.sk
Mgr. Daniela Hladíková
sociálna poradkyňa
tel: +421915/726 169 
daniela.hladikova@vagus.sk
     
Bc. Patrícia Kovaľová
asistentka v soc. službách
+421917/108 879
patricia.kovalova@vagus.sk
Mgr. art. Veronika Dianišková
asistentka v soc. službách
+421917/108 879
veronika.dianiskova@vagus.sk